آشپزخانه‌ای نو با تکنو
محصولات

سرويس 18 پارچه طرح آناهيتا

3,135,000 تومان

سرویس 13 پارچه طرح اورس

5,309,000 تومان

تابه سایز 28 طرح اورس

758,000 تومان

قابلمه سایز 32 طرح اورس

1,179,000 تومان

قابلمه سایز 20 طرح اورس

544,000 تومان

قابلمه سایز 28 طرح اورس

920,000 تومان

قابلمه سایز 24 طرح اورس

760,000 تومان765,000 تومان

قابلمه سایز 20 طرح اورس

رایگان

سرویس 9 پارچه طرح اورس

3,112,000 تومان

سرويس 20 پارچه طرح آناهيتا

3,358,000 تومان

سرويس21 پارچه طرح آناهيتا

3,445,000 تومان

سرويس 22 پارچه طرح آناهيتا

4,980,000 تومان